Základné informácie

25.ročník medzinárodného odborného vzdelávacieho kongresu zdravotníckej informatiky, spojeného s prezentáciou firiem, bude tradične na jeseň vo Vysokých Tatrách.