Vitajte na stránkach NIS

Vitajte na novej webovej stránke, ktorú spúšťame pri príležitosti 25.roka života medzinárodného kongresu zdravotníckej informatiky Nemocničné informačné systémy (NIS). Pri jej zrode sme si dali za cieľ  poskytovať Vám informácie o pravidelnom jesennom kongrese zdravotníckej informatiky a zároveň postupne vybudovať platformu, na ktorej nájdete aj množstvo ďalších užitočných informácií súvisiacich prevádzkou informačných systémov v zdravotníckych zariadeniach.

Kongres NIS organizuje Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec a spoločnosť Info consult Lučenec. NIS  je odborný vzdelávací kongres spojený s prezentáciou firiem, ktoré pôsobia na slovenskom a českom trhu v oblasti nemocničných informačných systémov resp. v oblastiach, ktoré s NIS úzko súvisia. Odbornú záštitu nad podujatím zabezpečuje dlhoročne Národné centrum zdravotníckych informácií.

Cieľom sekcie Zdravotnícka informatika je poskytovať aktuálne informácie z prevádzky nemocničných informačných systémov, elektronického zdravotníctva a vytvoriť priestor pre námety a diskusiu.

Pomoc s realizáciou a plnením povinností  Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach, upozornenia na aktuálne hrozby, námety a návody nájdete v sekcii Kybernetická bezpečnosť.