Vitajte na stránkach NIS

Vitajte na webovej stránke medzinárodného kongresu zdravotníckej informatiky Nemocničné informačné systémy (NIS). Pri jej zrode sme si dali za cieľ  poskytovať Vám informácie o pravidelnom jesennom kongrese zdravotníckej informatiky a zároveň postupne vybudovať platformu, na ktorej nájdete aj množstvo ďalších užitočných informácií súvisiacich prevádzkou informačných systémov v zdravotníckych zariadeniach.

Kongres NIS organizuje Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec a spoločnosť Info consult Lučenec. NIS  je odborný vzdelávací kongres spojený s prezentáciou firiem, ktoré pôsobia na slovenskom a českom trhu v oblasti nemocničných informačných systémov resp. v oblastiach, ktoré s NIS úzko súvisia. Odbornú záštitu nad podujatím zabezpečuje dlhoročne Národné centrum zdravotníckych informácií.

Cieľom sekcie Zdravotnícka informatika je poskytovať aktuálne informácie z prevádzky nemocničných informačných systémov, elektronického zdravotníctva a vytvoriť priestor pre námety a diskusiu.

Pomoc s realizáciou a plnením povinností  Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach, upozornenia na aktuálne hrozby, námety a návody nájdete v sekcii Kybernetická bezpečnosť.