Odborný program

 

Predbežný PROGRAM NIS 2023

26.10.2023

08:00 – 09:30

Registrácia účastníkov, občerstvenie s kávou

09:30 – 09:45

Slávnostný úvod, základné informácie

09:45 – 11:35

Kybernetická bezpečnosť  NIS2023
Aktuálne informácie nielen o novej smernici KB

Vulnerability a patch management
ESET

Nová vyhláška o bezpečnostných opatreniach – pohľad auditora
Michal Ďorda

Aktuálne riziká a incidenty
Jaroslav Oster

NIS2 – dosah na zdravotnícky sektor
Miroslav Chlípala

11:35 – 12:05

Hlavný partner

FORTINET

12:05 – 13:30

Obed

13:30 – 15:05

Hlavní partneri

3 roky auditov a projektov v kybernetickej bezpečnosti
Možnosti získania financií na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, EÚ granty
Pavol Dovičovič, KCCKB

Ak sa niekto rozhodne, že „vás dá dole“, tak urobí pre to všetko. Prečo je zdravotníctvo častým cieľom kyberútokov, aká je motivácia útočníkov, kde sú slabé miesta, príklady, ktoré varujú a trendy ako budovať kyberodolnosť.
Tomáš Vobruba,
Check Point Software Technologies

Informačné systémy pre zdravotnícke zariadenia
SEYFOR

15:20 – 16:05

MZ SR

Prezentácia projektov digitalizácie Sekcie digitalizácie a informatiky MZ SR

Prezentácia výstupov Národného projektu: „Budovanie nástrojov pre poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti“

16:15 – 17:20

Hlavní partneri

Nemocničný informačný systém

STAPRO

PROSOFT, ASSECO

OR-CZ

17:30 – 18:20

NCZI
Elektronické zdravotníctvo

18:20 – 19:00

Diskusný panel
Elektronické zdravotníctvo, projekty, zdravotnícka informatika,
kybernetická bezpečnosť, IT, diskusia s partnermi kongresu

20:00

Spoločenský večer
Záver prvého dňa kongresu NIS 2023 s pokračovaním diskusie

27.10.2023

09:00 – 10:00

Okrúhly stôl“  NIS 2023
Blok krátkych odborných prednášok a pokračovanie diskusného panela

10:10 – 12:30

Partneri a prezentujúce firmy

Nemocničný informačný systém
ICZ

Objavte výhody prevádzky / predaja nemocničných a ambulantných softvérov v „balíčku“ z prostredia cloudu
Erik Kirschner,GAMO

Pacientske objednávanie stravy v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach
ANETE

Prestávka

ITSM jako první kroky k podpoře kybernetické bezpečnosti a požadavků NIS2
ALVAO

IXPERTA

Threat Intelligence Platform od RecordedFuture – bezpečnostné spravodajstvo v kyberpriestore
Vladimír Mlynárčik, CLICO

12:30

Záverečné hodnotenie, tombola, obed