Odborný program

 

PROGRAM NIS 2023

26.10.2023

08:00 – 09:30

Registrácia účastníkov, občerstvenie s kávou

09:30 – 09:45

Slávnostný úvod, základné informácie

09:45 – 11:35

Kybernetická bezpečnosť  NIS2023
Aktuálne informácie nielen o novej smernici KB

Aktuálne riziká a incidenty
Jaroslav Oster

Nová vyhláška o bezpečnostných opatreniach – pohľad auditora
Michal Ďorda

NIS2 – dosah na zdravotnícky sektor
Miroslav Chlípala

Vulnerability a patch management
Július Selecký, ESET

11:35 – 12:05

Hlavný partner

Rozdeľuj a panuj: Ako navrhnúť a implementovať bezpečnostnú infraštruktúru
Juraj Belko, FORTINET

12:05 – 13:30

Obed

13:30 – 15:05

Hlavní partneri

3 roky auditov a projektov v kybernetickej bezpečnosti
Možnosti získania financií na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, EÚ granty
Pavol Dovičovič, KCCKB

Ak sa niekto rozhodne, že „vás dá dole“, tak urobí pre to všetko. Prečo je zdravotníctvo častým cieľom kyberútokov, aká je motivácia útočníkov, kde sú slabé miesta, príklady, ktoré varujú a trendy ako budovať kyberodolnosť.
Tomáš Vobruba, CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES

Nové technológie a softvérové riešenia pre zvýšenie produktivity práce – novinky od Seyfor
Dita Sirotová, Peter Vilém, SEYFOR

15:20 – 16:10

NCZI

Nové moduly a vlastnosti v systéme elektronického zdravotníctva SR
Rozália Óvári

16:20 – 17:25

Hlavní partneri

FONS Enterprise Mobile – NIS v rukách zdravotníckych pracovníkov
Tomáš Kováč, Adrián Petrik, STAPRO

Komplexné riešenia pre nemocnicu – manažment pacienta a nástroje pre manažment nemocnice
PROSOFT, ASSECO

Nové horizonty v digitálnej ére
Karolína Vraniaková, OR-CZ

17:40 – 18:25

MZ SR

Prezentácia projektov digitalizácie Sekcie digitalizácie a informatiky MZ SR

Prezentácia výstupov Národného projektu: „Budovanie nástrojov pre poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti“

Lukáš Palaj

18:25 – 19:00

Diskusný panel
Elektronické zdravotníctvo, projekty, zdravotnícka informatika,
kybernetická bezpečnosť, IT, diskusia s partnermi kongresu

20:00

Spoločenský večer
Záver prvého dňa kongresu NIS 2023 s pokračovaním diskusie

27.10.2023

09:15 – 10:05

Interný phishingový test v zdravotníckom zariadení – príprava, realizácia, výsledky, ponaučenie
Pavol Vrabec, manažér KB, UN Martin

Tvorba čakacích listín od 1.1.2024
Marian Sopfritš, Union zdravotná poisťovňa

5 tipov ako budovať/outsourcovať SOC
Peter Tyko, Trend Micro

10:15 – 11:35 DRG asistent – spoľahlivý partner v období zásadných, inovatívnych a intenzívnych legislatívnych zmien
Ľubomír Mika, ICZ

Objavte výhody prevádzky / predaja nemocničných a ambulantných softvérov v „balíčku“ z prostredia cloudu
Erik Kirschner, GAMO

Pacientske objednávanie stravy v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach
ANETE

TomoCon v praxi – vzájomná komunikácia PACS a NIS s praktickou ukážkou pri využívaní externých RDG vyšetrení v zdravotníckych zariadeniach
Peter Fekete, TATRAMED
Jozef Zoričák, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

11:50 – 13:10

Ochránte zdieľanie informácií v nemocnici s Microsoft 365
Ľudmila Šimorová, Martin Kedro, MICROSOFT

ITSM jako první kroky k podpoře kybernetické bezpečnosti a požadavků NIS2
ALVAO

Threat Intelligence Platform od RecordedFuture – bezpečnostné spravodajstvo v kyberpriestore
Vladimír Mlynárčik, CLICO

Bezpečné zdravotníctvo sa stáva realitou
Andrej Kavický, IXPERTA

13:10

Záverečné hodnotenie, tombola, obed