Kybernetická bezpečnosť

Prevádzka nemocničných informačných systémov zaraďuje zdravotnícke zariadenia vo veľkej časti do Zoznamu základných služieb podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Jednou zo základných povinností je určenie manažéra kybernetickej bezpečnosti. Keďže nie je jednoznačné zrejmé (minimálne v štátnych zariadeniach), kto má túto činnosť vykonávať, zaraďujeme túto tému do programu NIS 2020 a v tejto časti by sme radi rozbehli diskusiu s Vami. NBÚ uverejnilo metodické usmernenia k tejto téme:

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/odborne-stanoviska/KB/Postavenie-manazera-kybernetickej-bezpecnosti.pdf

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/odborne-stanoviska/KB/Manazer_kybernetickej_bezpecnosti.pdf