Kontaktný bod NCZI

v salóniku S2: budú k dispozícii 3 miesta na stretnutie s účastníkmi kongresu:

  1. integrační manažéri
  2. projektoví manažéri
  3. biznis analytici