Program

Program kongresu NIS nie sú len odborné prednášky a prezentácie. Pozrite si všetky súčasti, ktoré sú zverejnené na stránke kongresu, aby ste počas kongresu absolvovali všetko, čo ponúkame my, naši partneri, odborní garanti, hotel. Našou snahou je vytvoriť program tak, aby bolo možné absolvovať všetky jeho súčasti počas dvoch dní trvania kongresu.