NIS 2024

Kongres NIS organizuje Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné HágyNárodný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec a spoločnosť Info consult Lučenec. NIS  je odborný vzdelávací kongres spojený s prezentáciou firiem, ktoré pôsobia na slovenskom a českom trhu v oblasti nemocničných informačných systémov resp. v oblastiach, ktoré s NIS úzko súvisia. Odbornú záštitu nad podujatím zabezpečuje dlhoročne Národné centrum zdravotníckych informácií