NIS 2020


Aktuálna informácia

25.ročník medzinárodného odborného vzdelávacieho kongresu zdravotníckej informatiky, spojeného s prezentáciou firiem sa v roku 2020 neuskutoční. Bohužiaľ prijaté opatrenia zo strany štátnych orgánov sa týkajú aj kongresu NIS  Od 18. septembra do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy … Od 1. októbra v zelených okresoch budú povolené exteriérové hromadné podujatia do maximálne 200 osôb a interiérové hromadné podujatia maximálne do 100 osôb … Sprísnený režim pri cestovaní z Česka začína platiť od piatka 18. septembra … Čakali sme a posúvali definitívne rozhodnutie o konaní kongresu, ale už to ďalej nie je možné. Veľmi nás mrzí, ale jubilejný 25. ročník kongresu musíme odložiť na neskorší termín, v roku 2020 to už určite nebude. Vaše názory a námety k tomuto rozhodnutiu môžte uverejniť v diskusnom fóre na stránke kongresu. Postupne budeme oslovovať tradičných partnerov, prednášajúcich, NCZI so žiadosťou o poslanie aktuálnych informácií o systémoch a produktoch súvisiacich s prevádzkou nemocničných informačných systémov. Po vzájomnej dohode budeme tieto informácie a materiály zverejňovať. Kontaktný mail kongresu – nis@kongresnis.sk a diskusné fórum sú prostriedkom na zverejnenie Vašich príspevkov a názorov. Do mailu nám posielajte príspevky, ktoré chcete zverejniť na stránke kongresnis.sk – v predmete uveďte, do ktorej časti stránky ma smerovať Váš príspevok, ktorý napíšte do tela správy. Diskusné fórum je nemoderované, len Vás prosíme o uvedenia mena tak, aby sme Vás vedeli identifikovať. Vyhradzujeme si právo zmazať príspevky, ktoré nesúvisia s problematikou NIS.