Nemocničné IS

Prehľad nemocničných informačných systémov v zdravotníckych zariadeniach SR, ČR. Väčšina dodávateľov sa pravidelne zúčastňuje na kongrese NIS. Zoznam postupne dopĺňame a zverejňujeme aj s odkazom na stránku dodávateľa. Chýba na zozname konkrétny produkt s referenciou v SR, ČR? Prebieha vývoj nového systému o ktorom by potencionálni užívatelia mali vedieť? Napíšte nám, zúčastnite sa kongresu NIS.