História NIS

V lete 1996 sa na pôde Ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie uskutočnilo stretnutie piatich „itéčkarov“, ktorí sa dohodli na vzniku odborného podujatia zdravotníckej informatiky na Slovensku, ktoré by zachytilo trend rozbiehania prevádzky nemocničných informačných systémov v zdravotníckych zariadeniach. Miestom konania mali byť Tatry, termínom jeseň každého kalendárneho roku. Miroslav Zámečník ako skúsený pedagóg, informatik a spoluorganizátor podobného podujatia v Čechách, Ivoš Panchártek a Jan Nezkusil – zástupcovia firemného prostredia z oblasti NIS, Peter Balušík a Jozef Zoričák, správcovia NIS z Vyšných Hágov, ktoré boli jedným z prvých zdravotníckych zariadení, kde sa inštaloval NIS, sa podujali v septembri 1996 zorganizovať priamo na pôde ústavu vo Vyšných Hágov prvý ročník, ktorého sa zúčastnilo 33 záujemcov o problematiku výberu a prevádzkovania NIS.

Fotografie z posledných ročníkov: