Prihlasovací formulár

Formát - kompletný medzinárodny tvar, napr. Slovensko +421 905 123456
Účasť na kongrese NIS 2021 je možná len výberom jednej z možnosti: s ubytovaním alebo bez ubytovania. Štandardným ubytovaním je dvojposteľová izba. Ak máte záujem o ubytovanie v apartmáne, mezonete, bezbariérovej izbe, plus king size izbe, napíšte nám to do poznámky.
Štandardným príchodom je deň začiatku kongresu 14.10. Je možné prísť aj deň vopred, ak máte záujem, vyberte si dátum príchodu 13.10.
Do poznámky uveďte netradičné požiadavky, ktoré máte ohľadom kongresu alebo ubytovania. Zároveň nám napíšte preferovaného spolubývajúceho, keďže štandardnou izbou pre ubytovanie je dvojposteľová izba. Ak chcete odísť z hotela neskôr ako 15.10. uveďte dátum odchodu takisto v poznámke.
Názov, adresa, IČO, DIČ, DRČ
K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania, minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti, integrity a správnosti osobných údajov, zásady zodpovednosti. Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu organizáciu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.