Cenník

Kongresový poplatok platí každý účastník kongresu.

Ubytovanie:

V tomto ročníku neponúkame výber ubytovania v jednoposteľovej alebo dvojposteľovej izbe. V poznámke prihlášky uveďte meno preferovaného spolubývajúceho.  Dôvodom tohto rozhodnutia je snaha o ubytovanie všetkých účastníkov v jednom hoteli, v mieste konania kongresu. Samostatné ubytovanie bude umožnené len pri nenaplnení ubytovacej kapacity hotela alebo pri závažných dôvodoch.  Požiadavku je nutné uviesť v poznámke. Pri schválení požiadavky bude cena poplatku upravená o rozdiel podľa príslušného hotelového cenníka.

Stravovanie:

raňajky, obedy, spoločenský večer – raut 26.10.2023 od 20:00, občerstvenie počas kongresu

Kongresu je možné sa zúčastniť výberom jednej z možností:

NIS 2023 s ubytovaním na 1 noc od 26.10. do 27.10.2023 a stravovaním: 249 €

NIS 2023 s ubytovaním na 2 noci od 25.10. do 27.10.2023 a stravovaním: 338 €

NIS 2023 so stravovaním: 160 €

Platba:

V prihláške je povinnou položkou email. Na Vami zadanú elektronickú poštovú adresu bude poslaný doklad, ktorý slúži na úhradu kongresového poplatku hotelu Atrium. (musí byť uhradený pred začiatkom kongresu bankovým prevodom)

Dodávateľ:

DOMÉNA, s.r.o.

Atrium Hotel Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry

IČO: 31399282

DIČ: 2020517576

IČ DPH: SK2020517576

V prípade ubytovania na 2 a viac dní je možné využiť rekreačný poukaz, ak bude faktúrované na súkromnú osobu.