Dôležité informácie

Uzávierka účastníckych prihlášok je z dôvodu povinných opatrení pri organizovaní hromadných akcií v aktuálnom stave COVID automatu stanovená na 12.10.2021 o 12:00 hod.

Odborný program je uzavretý, už nie je možné pridať žiadnu odbornú prednášku alebo partnerskú firemnú prezentáciu.

Online verzia účasti na kongrese, vzhľadom na malý záujem, nebude realizovaná. Jednotlivé prezentácie budú v prípade schválenia autormi zverejnené na webe.

Vzhľadom na množstvo prednášok a prezentácií bude diskusia prebiehať výhradne na konci každého dňa počas diskusných panelov. Otázky bude možné posielať elektronicky cez systém slido alebo mailom na nis@kongresnis.sk. Ak na zodpovedanie otázok nebude dostatok času počas diskusných panelov, oslovíme dotazovaných po kongrese a odpovede zverejníme na webe.

Počas registrácie budeme kontrolovať zaočkovanosť oficiálnou mobilnou aplikáciou – skenovanie QR kódov z green pasov alebo z potvrdení o očkovaní.

Vzhľadom na predpoveď počasia upozorňujeme na možnosť snehových prehánok, preto je na zváženie, či nie je vhodné prezutie pneumatík na zimnú verziu. V prípade Vašej účasti na tradičnej turistike si vezmite teplé oblečenie a čelovky, resp. baterky.