Program

PREDBEŽNÝ PROGRAM NIS 2021

14.10.2021

08:00 – 10:00     Registrácia účastníkov

10:00 – 10:15    Slávnostný úvod, základné informácie

10:15 – 12:30     Kybernetická bezpečnosť

  • Ako zaviesť efektívne a reálne fungujúce vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Zákon 69/2018 o KB po troch rokoch – čo je nové
  • Ako vybrať manažéra KB – preferovať interného alebo externého manažéra kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckom prostredí
  • Ochrana pred pokročilými hrozbami

12:30 – 14:00    Obed

14:00 – 16:00    Prezentácie NIS – hlavní partneri

16:30 – 19:00    Elektronické zdravotníctvo

  • NCZI
  • Diskusný panel

20:00                  Spoločenský večer – záver prvého dňa kongresu NIS 2021 s pokračovaním diskusie

15.10.2021

09:00 – 10:00     Prezentácie NIS – prezentujúce firmy

10:15 – 11:15     Zdravotnícka informatika, projekty MZ SR

  • Potrebné obrazové dáta okamžite k dispozícií (VNA – Vendor Neutral Archive) MZ SR

11:30 – 12:30     Prezentácie NIS – partneri

12:30                  Záverečné hodnotenie, obed