Program


Predbežný, plánovaný program kongresu

22.10.2020

10:00 – 18:30

Kybernetická bezpečnosť

Téma z okrúhleho stola 2019 – Ako zaviesť efektívne a reálne fungujúce vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti, Jaroslav Oster, Info consult

Zákon 69/2018 o KB po dvoch rokoch, čo je nové dnes?, Rastislav Janota, NCKB SK-CERT 

Zodpovednosť štatutára zdravotníckeho zariadenia za kybernetickú bezpečnosť. Preferovať interného alebo externého manažéra kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckom prostredí?      Miroslav Chlípala, Štefan Pilár, AK Bukovinský&Chlípala

Ochrana pre pokročilými hrozbami versus Zákon o kybernetickej bezpečnosti, Július Selecký, ESET

 

Nemocničné informačné systémy

 

Elektronické zdravotníctvo

Tradičný blok Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré drží odbornú záštitu nad kongresom, bude na záver prvého dňa. Blok prednášok v celkovej dĺžke 2 hodiny k aktuálnym témam elektronického zdravotníctva bude následne pokračovať panelovou diskusiou.

 

 

20:00

Spoločenský večer

 

23.10.2020

09:00 – 12:30

Informačné systémy a technológie

14:00 – 18:00

Výlet tatranskou prírodou na záver NIS 2020