Program

14.10.2021

08:00 – 10:00     Registrácia účastníkov

10:00 – 10:15    Slávnostný úvod, základné informácie

 • Jozef Poráč – generálny riaditeľ NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
 • Pavol Capek – generálny riaditeľ NCZI
 • Jozef Zoričák, Jaroslav Oster – NIS 2021

10:15 – 11:45     Kybernetická bezpečnosť

 • Rastislav Janota (SK-CERT): Zákon 69/2018 o KB po troch rokoch – čo je nové

 • Miroslav Chlipala (BCH): Ako vybrať manažéra KB – preferovať interného alebo externého manažéra kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckom prostredí

 • Július Selecký (ESET): Ochrana pred pokročilými hrozbami

12:15 – 13:20    Obed

13:20 – 15:00    Kybernetická bezpečnosť

 • Jaroslav Oster (INFO CONSULT): Ako zaviesť efektívne a reálne fungujúce vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti

 • Martin Lohnert (SOITRON): Kybernetická (ne)bezpečnosť systémov pripojených do internetu

 • Peter Kočík (FORTINET): FortiSIEM – nástroj na odhaľovanie hrozieb v informačných systémoch zdravotníckych zariadení

 15:15 – 16:45    Nemocničné informačné systémy

 • Adrián Petrík (STAPRO): FONS Enterprise web

 • ASSECO: Novinky v produktoch DRG. Nástroje pre lekárov, ekonómov a manažment nemocnice

 • PROSOFT: Rozšírenie PROMIS/PROMIS+

17:00 – 19:20    Elektronické zdravotníctvo

 • Barbora Mareková, Jana Brtková (NCZI): Nové moduly a vlastnosti v systéme elektronického zdravotníctva SR

 • Samuel Kimlička (MZ SR): Potrebné obrazové dáta okamžite k dispozícií (VNA – Vendor Neutral Archive)

 • Diskusný panel NIS 2021 – prvá časť

20:00                  Spoločenský večer

 • Záver prvého dňa kongresu NIS 2021 s pokračovaním diskusie

15.10.2021

08:20 – 08:50    Pracovné stretnutie

 • Fórum informatikov štátnych zdravotníckych zariadení (interné stretnutie)

09:00 – 10:10  Bezpečnosť a technológie

 • Tomáš Hettych: Audit kybernetickej bezpečnosti je len začiatok

 • Peter Kočík (FORTINET): Riešenia FortiNet pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

 • Jozef Zoričák: Ako je možné jednoducho získať základné informácie pre kybernetický útok zvnútra zdravotníckeho zariadenia

10:25 – 12:30     Nemocničné informačné systémy

 • OR-CZ: Výmena dát a vzdialená diagnostika prostredníctvom cloudových služieb (use cases)

 • Peter Vilem (SOLITEA VEMA): Solitea – spoľahlivý partner pre digitálnu transformáciu

 • Radovan Košík (ICZ): Nemocničný IS ako webová aplikácia

 • Marián Podmajerský (ALVAO): Digitalizácia IT procesov v OS ZZS

 • NRSYS: Je možné integrovať AI produkty do siete nemocnice a spravovať ich?

12:30– 13:00     Diskusný panel NIS 2021 – druhá časť

13:00                 Záverečné hodnotenie, obed